Főoldal › Rólunk › Alapítványaink, támogatóink › Széchenyi Alma Mater Sopron Alapítvány

A SZÉCHENYI ALMA MATER SOPRON ALAPÍTVÁNY


Az alapítvány adószáma: 19111304-1-08

 

Négy évtizeddel ezelőtt Walter Dezső, Varga Jenő, Szalay Ferenc, Pannonhalmi Miklós és még harmincöt tizenéves fiatalember éppen olyan diákja volt a soproni Széchenyi István Gimnáziumnak, mint amilyen diákja ma a jelenlegi hatszáz tanuló. Adtak gondot tanáraiknak haszontalanságukkal, lustaságukkal, de adtak örömet is jóra való igyekezetükkel, szófogadásukkal, okosságukkal. Ahogy teltek az évek, ők is felnőttek, és bár mérnökök, gazdálkodók, vállalkozók lettek, nem szakították meg kapcsolatukat volt középiskolájukkal. Ragaszkodásuk kedves jeleként 1990-ben, Walter Dezső kezdeményezésével, saját pénzükből létrehozták a SZÉCHENYI ALMA MATER SOPRON ALAPÍTVÁNY-t.

Ez az alapítvány kifejezetten a Széchenyi István Gimnázium támogatását szolgálja. Vagyona másra nem fordítható. Vagyonának megfelelő hányadából támogatást nyújt oktatási eszközök beszerzésére, mint például biológia szertári eszközök, fizika szertári eszközök beszerzése, az iskola könyvtárának gyarapítása. Rendszeresen jutalmazza a kiemelkedő eredményt elérő tanulókat, a kiemelkedő egyéni sportolókat. Támogatást ad a diákoknak, ha külföldi kapcsolataink keretében cserelátogatásra utaznak; ha versenyekre utaznak, akár egyéni sportversenyre, akár szavalóversenyre, vagy éppen diákszínjátszó vetélkedőn vesznek részt. De még a diákok színházjegyének költségéhez is hozzájárul, ha tanáruk úgy látja szükségesnek. Ha a kuratórium tudomására jut, hogy valamelyik diák családjuk anyagi helyzete miatt szorul segítségre, akkor a szükséghez mérten alkalmi támogatást nyújt neki. Ha az alapítvány nem is tudja megoldani az iskola anyagi gondjait, de, amint az elmondottakból látható, igyekszik szerény eszközeivel enyhíteni azokat.

További tájékoztatásul közöljük még a következőket:

Az alapítvány vagyonát a Erste Bank kezeli, ahol a 11996004-02202284 számlaszámra közvetlen pénzbeli támogatás fizethető be az alapítvány javára. Az elmúlt években általában másfél millió forint összegben kaptunk támogatóink személyi jövedelemadó 1%-ából, amelynek felhasználásáról, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően, minden évben beszámolunk. Beszámolónk a KÖZZÉTÉTELI ÉRTESÍTŐ című országos közlönyben szokott megjelenni. Jelen sorokkal is kérjük mindazokat, akik az immár több mint 150 éves soproni Széchenyi István Gimnáziumot jó emlékezetükben tartják, szíveskedjenek legközelebbi adóbevallásukkor e nagy múltú iskola támogatására gondolni, és személyi jövedelemadójuk 1%-át a SZÉCHENYI ALMA MATER SOPRON ALAPÍTVÁNY számára felajánlani.

Szíves támogatásukat előre is köszöni az Alapítvány Kuratóriuma:

 

Dékány Zsigmondné - elnök
Varga Jenő - tag
Dr. Grubits János - tag
Walter Dezső - tag
Dr. Szováti Szabolcs - tag