Főoldal › Múzeum › Iskolánk tanárai voltak › Iskolánkban tanítottak

ISKOLÁNK TANÁRAI VOLTAK:

dr. Ádám Manó

1911-1912

matematika-ábrázoló

dr. Ágh Lajos

1900-1927

magyar-német

Aistleitner Antal

1857-1878

geográfia-történelem, magyar-német

Ákos Ernő

1947-1956

rajz-ábrázoló

Albrecht János

1883-1884

német-latin-görög

dr. Antal László

1933-1939

magyar-német

Arany János

1993-1995

ének-zene

dr. Augusztinovicz Elemér

1933-1946

magyar-latin

Autheried Éva

1957-1969

matematika-fizika-ábrázoló

Babiczky Miklós

1964-1996

műszaki tanár

Bach Nándor

1869-1873

mértan-építészetirajz-szépírás

Bakó Erzsébet

1974-2010

biológia-kémia

Balázs József

1963-2003

testnevelés

Balázs Józsefné

1963-1983

biológia-földrajz-pedagógia

dr. Balogh Mihályné

1980-2000

biológia-földrajz

Balogh Pálné

1974-1997

ének-zene

Bálint Józsefné

1959-1963

angol-magyar

dr. Bánlaki Pál

1962-1963

magyar-filozófia

dr. Baranyai Lenke

1972-2011

filozófia-történelem

Barta Miksa

1903-1938

matematika-fizika

Bartoss Ernő

1858-1859

matematika-fizika-természetrajz-szépírás

Bauer Tiborné

1958-1959

magyar-német

dr. Bäumel Ede

1886-1899

matematika-fizika

Dr. Bayer Ferenc

1876-1879

magyar-német

Bazsóné Nagy Gabriella

2009-2017

rajz

Bedy Rezső

1944-1950

magyar-német

Belényessy Viktória

2002-2014

matematika-kémia

Bella Lajos

1876-1911

történelem-földrajz-torna

Bezzegh Gyula

1940-1947

földrajz-természetrajz

Bischof Annamária

2015-2022 fizika-informatika-matematika

dr. Bleyer Jakab

1900-1902

magyar-német

Bóna Miklós

1963-1970

magyar-történelem

Bozsoki Balázs

2018-2019 informatika

Bödőcs Pál

1974-1981

magyar-történelem

dr. Bruckner Lajos (dr. Holló Lajos)

1939-1941

német-francia-olasz

Czobor László

1965-2007

magyar-német-orosz

Czobor Lászlóné

1969-2005

fizika-matematika

Czupy Judit

2005-2017

fizika-matematika

Csanády Sándor

1929-1957

magyar-történelem

Csatári Ferenc

2012-2021 matematika-fizika

Csendes Ferenc

1978-1990

magyar-angol

Csép Miklós

1926-1928

magyar-német

Cserjési József

1939-1942

torna

Csiha Tünde Noémi

2018-2019 spanyol

Dancs Lászlóné

1950-1979

magyar-német

Dr. Darabos Enikő

2018-2019 magyar

Dárdai Béla

2003-2013

földrajz-testnevelés

Dékány Zsigmondné

1983-2021 német-orosz

Dér Zoltán

1929-1958

matematika-fizika

Dévényi Beáta

1989-1999

biológia-földrajz

Divald József

1870-1873

német-magyar-földrajz

Dorkó Éva

2006-2007

matematika-fizika

Egész Tamás

1996-2010

fizika-számítástechnika

Eichberger József

1858-1859

szépírás

dr. Emmer József

1922-1949

latin-német

dr. Erdélyi Pál

1943-1945

latin-történelem

Faragó Andor

1901-1909

matematika-fizika

Faragó István

1942-1944

latin-német

dr. Faragó József

1894-1929

matematika-fizika-ábrázoló

Farkas István

2007-2016

fizika-matematika-informatika

Fialovszky Lajos

1872-1884

természetrajz-földrajz

Fleischhacker Mór Fridolin

1882-1900

német-magyar

Fodor Katalin

1999-2002

rajz

Földi Lőrinc

1951-1954

történelem-földrajz

Fuchs Kamilla

1967-1973

magyar-orosz

Fuchs Pál

1863-1872

fizika-geometria-rajz-építészet-építészeti rajz

Fuchs Rezső

1920-1926

német-francia

Gábor Áron

1902-1906 természetrajz-kémia

Gamauf György

1878-1879

magyar-történelem-földrajz

Garai Aranka

1973-1974

történelem-orosz

Gartner Ferenc

1857-1860

német-számtan-geometria-szépírás

Gerjel József

1967-1972

orosz-francia-német

Geronnai-Kossow Béla

1868-1873

francia

Gerő Árpád

1909-1929

természetrajz-kémia

Gombás Vilmos

1959-1983

kémia-biológia

Gosztola Antalné

1970-1983

magyar-orosz

Gottl Rezső

1880-1891

matematika-fizika

Gőgös Ferenc

1942-1948

magyar-latin

Göhring Tódor

1872-1876

tornászat

Gruber Gyula

1919-1935

torna

Gruppenberg F. Henrik

1898-1900

magyar-német

Gyertyánffy Ernő

1916-1917

matematika-fizika

Györgyfalvai Istvánné

1968-1981

postaforgalom

Gyulaváry Jánosné

1976-1987

magyar

Gyürü Károly

1962-1968

magyar-orosz

Hadnagy Géza

1941-1946

magyar-latin

Hahnenkamp Rezső

1871-1885

mennyiségtan-mértan

dr. Halász Gyula

1930-1940

magyar-francia

Hammerl Lajosné

1959-1971

orosz-német

Harcz Katalin

2011-2019 ének-zene-magyar

dr. Hargitai Lajosné

1969-1978

postaforgalom

Harsányi Lajos

1909-1919

matematika-fizika

Hauser Károly

1870-1895

szabadkézi rajz

dr. Hegyi Ferencné

1969-1979

történelem-angol

dr. Helyes István

1918-1919

latin-magyar

Hemerle Mária

1993-2007

francia-történelem

Herczeg Antal

1922-1929

magyar-német

Hirschler Katalin

1982-1986

német-angol

dr. Hoffmanné Kunkli Csilla

2017-2019 francia

Holéczi György

1964-1971

történelem-földrajz

Holló (Toppler) István

1873-1875

magyar-bölcselet

Holpár Gabriella

1992-2018

magyar-etika-latin

Horváth Bernadett

2009-2018

angol-földrajz

Horváth István

1963-1973

mérnöktanár

Horváth József

1920-1947

rajz

dr. Horváth József

1974-1991

orosz-latin

dr. Horváth Józsefné

1979-2003

német-orosz

Horváth Kálmán

1948-1968

matematika-fizika

Horváth Lajosné

1968-1979

postaforgalom

Horváth Márta

1991-2021 angol-német

Horváth Rezső

1894-1921

francia-német

Horváthné Török Bernadett

2002-2009

rajz

Ijjas Lajos

1951-1957

matematika-fizika

dr. Imre József

1949-1950

földrajz-történelem-filozófia

István Linda

2019-2021 földrajz

Iván Brigitta

2017-2020 vizuális kultúra

Jakatits Árpád

1963-1965

magyar-történelem

Janesitz Henrik

1922-1947

rajz

Jankó Andorné

1950-1959

fizika-kémia

Juhász Ernő

1963-1964

magyar

Juhász Imréné

1975-1981

testnevelés

dr. Kamondy Zoltán

1950-1959

magyar-történelem

Kampfl József

1962-1964

kémia-fizika

Kardos Aladár

1912-1916

magyar-latin

Kárpáti Károly

1873-1898

magyar-német-torna

Katona Anna

1949-1956

magyar-német

Katona Ferenc

1923-1944

történelem-latin

dr. Kedvessy Gyuláné

1949-1950

magyar-latin

dr. Kelényi Ferenc

1957-1960

magyar-történelem-angol

Kende Ferenc

1892-1894

latin-görög

Kinipping Henrik

1873-1874

angol

Kiss Károly

1993-2007

orosz-angol

Kócza Géza

1906-1910

torna

Kóczán-Vörös Viola

2008-2017

angol-magyar

Kocsis Attiláné

2013-2022 biológia-vizuális kultúra

Kolecskáry József

1869-1870

természetrajz-számtan-vegytan

Koller Gusztáv

1919-1935

történelem-földrajz

Kollmann Antalné

1962-1998

kémia-földrajz-geológia

Kollwentz Rezső

1903-1904

német-latin

Koloszárné Kósa Erika

2008-2021 német

Komornokiné Stark Márta

1977-1978

angol-német

Koós József

1963-1974

matematika-fizika

Kopik István

1970-2009

fizika-matematika

Koronczy Imre

1889-1891

magyar-bölcselet

dr. Kosári János

1919-1920

földrajz-természetrajz

Kovács Csabáné

1987-1993

magyar

Kovács Ferenc

1934-1942

latin-görög

Kovátsné Stenger Mónika

2009-2013

angol-kémia

Kozák Gábor

1980-1981

angol-orosz

Kőműves Géza

1939-1942, 1946-1948

magyar-latin 

Köpe Dezső

1883-1885

természetrajz-vegytan

dr. Kövesdi (Küszel) Ignácz

1869-1873

magyar-német

Krasznai Andrea

1977-2017

testnevelés

Krasznai Ferenc

1957-1984

testnevelés

Krcselics László

1910-1912

történelem-földrajz

Kugler Sándor

1963-1971

kémia-fizika

dr. Kunszeri (Kunczer) Gyula

1929-1934

magyar-német

Kutas Gizella

1953-1973

matematika-fizika

Lagler Erzsébet

1975-1977

német-orosz

Lang Ágota

1987-2019 matematika-fizika-informatika

Lapos Árpád

1946-1951

történelem-földrajz

Latkóczy Mihály

1885-1886

magyar-latin-görög

Lauringer Ernő

1911-1919

történelem-földrajz

dr. Legény János

1934-1947

latin-francia

Légrádi Imre

1960-2012

fizika-matematika

Légrádi Imréné

1971-1992

könyvtáros

Leupin János

1875-1877

francia

Luksz József

1920-1922

matematika-fizika

dr. Machatsek Lucia

1950-1969

magyar-latin-könyvtáros

dr. Machovich Viktor

1932-1936

magyar-francia

Makó Gábor

2018-2019 informatika

Mally Nándor

1892-1904

ábrázoló-számtan-mértan

Mantuano József

1937-1951

matematika-fizika

Maschek János

1857-1860

összes tárgy

Matavovski Béla

1878-1879

történelem-földrajz

Mácsadi László

2017-2022 biológia-földrajz

Mechler Katalin

1987-1989

magyar-történelem

Medveczky Lajos

1945-1948

magyar-német

Merényi Gábor

1912-1934

matematika-ábrázoló

Merész Károly

1956-1963

rajz-ábrázoló

Mezei-Grala Margolzata

2018-2020 angol

dr. Mika Károly

1884-1902

természetrajz-földrajz-vegytan-torna

Moller Ede

1875-1882

magyar-német

Molnár József

1875-1880

matematika-fizika

dr. Müller Izidor

1893-1894

francia-angol-német

dr. Müller József

1903-1922

magyar-német

Nagy Ádám

2018-2021 történelem

Nagy Norbert

2009-2013

matematika-számítástechnika

Nasch (Németh) Fülöp

1919-1932

francia-német

Németh Ildikó

1994-2014

földrajz-német

dr. Németh István

1936-1967

német-francia-orosz-angol-olasz

Németh Vilmos

1905-1939

természetrajz-kémia

Németh Zoltán

2019-2020 informatika

Nyikos Tivadar

2013-2022 testnevelés

dr. Opré Tivadar

1918-1919

torna

Orbán Istvánné

1949-1953

latin

Őrszigety Frigyes

1952-1983

biológia

Pais Dezső

1911-1912

magyar-latin-görög

Paizs Tünde

1985-2008

földrajz-biológia

Panyiczky Gyula

1939-1947

magyar-német

Patonay Sándor

1942-1948

magyar-latin-görög

Paulay Ödön

1892-1893

magyar-német

Péch Aladár

1899-1901

matematika-természettan

Pirgerné Megyeri Zita

1996-2011

ének-zene

Plaichinger János

1859-1860

német-geográfia-történelem-szépírás

Podráczki Gábor

2008-2009

fizika-matematika

Pongó Zsuzsanna

1979-1980

magyar-történelem

Pozsgai Tamás

2018-2020 informatika

Prezenszki Erzsébet

2009-2012

történelem

Radasics Csaba

2007-2008

biológia -kémia

Ravasz Endre

1936-1957

testnevelés

Reményi Tibor

1965-1974

magyar-történelem

Renner Kálmánné

1978-1999

rajz és műalkotások elemzése

Rési János

1957-1962

magyar-latin

Rétfalvi Árpád

2016-2017 magyar

Révész János

1910-1914

torna

Riedl Béla

1960-1963

francia-olasz-latin-német

Róka Lajosné

1974-1987

magyar-történelem

dr. Rónai Ferencné

1981-1987

magyar-angol

dr. Röder Ede

1936-1938

magyar-latin

Rösch Frigyes

1868-1884

matematika-geometria-rajz-torna

Sándor Márta

1993-2010

német-orosz

Scheitz Antal

1938-1942

földrajz-természetrajz-vegytan

Schleisinger Manó

1881-1882

földrajz-természetrajz

Schreiner Ferenc

1857-1861

geometria-szabadkézi rajz-természetrajz

SchügerI Miklós

1914-1945

matematika-fizika

Schweitzer Kornél

2016-2016 matematika

Sebestyén Mónika

2006-2007

angol

Seemann Kálmán

1895-1923

szabadkézi rajz-mértan

dr. Serényi Imre

1881-1884

francia-földrajz-magyar

Simkovits Gyula

1955-1962

történelem

dr. Simkó Gyula

1912-1920

történelem-földrajz

Simonné Schőberl Erzsébet

1979-2009

angol-magyar 

Simonyi Ernő

1901-1902

természetrajz-kémia

Skoff Béla

1873-1891

matematika-ábrázoló

dr. Soós István

2019-2020 spanyol

dr. Stodolni Gyula

1901-1936

magyar-német

Strauch Jenő

1902-1922

német-magyar

Stuller Jenő

1919-1920

matematika-fizika

Stuppacher Lajos

1863-1894

német-számtan-geometria-szépírás

Szabadhegyi Zita

2020-2021 spanyol

Szabó Béla

1940-1946, 1954-1965 

földrajz-történelem

Szabó Csaba

1984-1995

testnevelés

Szabó Miklós

1982-2019 magyar-történelem

Szabóné Tamás Angéla

2007-2008

matematika

Szakál Péter

1964-2003

fizika-matematika

Szalay Dénes

1961-1964, 1970-1978 

magyar-történelem

Szappanos Mária

1978-1995

magyar-történelem-filozófia

Szarka Árpád

1963-1978

rajz-ábrázoló geometria

Székely András

1935-1941

történelem-földrajz

Szekendi Beáta

2003-2013

angol-orosz

dr. Szekeres Kálmán

1888-1895

matematika-természettan

dr. Szente Kornél

1931-1946

földrajz-természetrajz

Szentgáliné Erőss Márta

1992-2005

földrajz-könyvtár

dr. Szentistványi Gyuláné

1986-1998

magyar-orosz-német

Szentpáli Csaba

2002-2008

angol-magyar-médiaismeret

Takács Gábor

1963-1975

magyar-orosz

Tárnok Péterné

1974-1975

angol-német

Tatai Sándor

2019-2020 informatika

Tauber Ferenc

1984-1988

német-orosz

Tóth Alajos

1919-1920

magyar-latin

dr. Tóth Imre

1994-2009

történelem

Tóth Márton

1887-1891

magyar-latin-görög

Tóthné Ziegler Herta

1980-2015

orosz-német

Török Mihály

1895-1916

matematika-fizika

Törzsök Emil

1950-1953

történelem-földrajz

Treszkony János

1894-1895

történelem-latin-görög

Türr Lajos

1884-1889

történelem-természetrajz

Udvardy Ignácz

1871-1872

magyar-természetrajz-szépírás

Udvarhelyi Júlia

2013-2015

angol

Újvári Béla

1877-1894

magyar-francia

Ulber Mátyás

1857-1884

történelem-természetrajz-német

Uray Aliz

1957-1978

orosz-angol-francia

Varga B. Béla

1959-1986

kémia-fizika

Vargáné Somlai Márta

1978-2012

angol-magyar

Váry Rezső

1906-1910

magyar-latin

Vas Jenő

1929-1951

matematika-ábrázoló

Vass Béla

1973-2007

fizika-matematika

Vass Béláné

1974-2007

fizika-matematika

Végh Attiláné

1998-2004

földrajz

Vendl Aladár

1885-1920

magyar-francia

dr. Veszprémi Vilmos

1897-1902

magyar-német

Vissiné Berényi Edit

1990-1992

orosz-német

dr. Viszota Gyula

1893-1901

magyar-német

dr. Wallner Ignác

1870-1897

vegytan-természetrajz

Wallner János

1873-1896

ének

Weinhardt Ferenc

1884-1887

matematika-természettan

dr. Winkler Elemér

1919-1928

történelem-földrajz

Zander Andreas

2018-2020 német

dr. Zimmer Frigyes

1946-1948

történelem-földrajz-latin

Zombori István

1943-1949

testnevelés