Főoldal › Rólunk › Tehetségpont › Emelt szintű angol érettségi témabank

Angol emelt szintű érettségi témabank

Az idegen nyelv tanulásának az útja egy hosszú utazáshoz hasonlítható, amelynek során keressük az úticélt, a végállomást, de közben a módszerek útvesztőjében többször eltévedhetünk.

„A nyelvtanulóknak viszont már maga az utazás is meghozza a maga örömeit. Az út felfelé visz: minden megmászott hágó után tágul, szépül a láthatár. Ha értelmesen, átgondoltan kezeljük a feladatot, akkor nem összeszorított foggal űzött vadászat lesz a tanulás, hanem felnőtt értelmünket kielégítő szellemi torna. Többek között azért is tanuljunk nyelveket, mert nyelvet tanulni jó.”          (Lomb Kató)

Az idegen nyelvek ismerete kétség kívül nagyon fontos a világunkban, hiszen egy új nyelv elsajátítása új ablakot nyit a világra. Nemcsak a munkánkhoz, vagy egy külföldi tartózkodás során lehet segítség számunkra az autentikus nyelv, hanem akkor is, amikor egy híres író munkáját eredetiben szeretnénk elolvasni, eredetiben szeretnénk megérteni, ahogyan a szerző tollából megszületnek a tájleírások, cselekmények sorozata vagy az adott nyelvre jellemző dialógusok megfogalmazása. Ez utóbbit a belső késztetés, a nyelvek iránti érdeklődés táplálja, amely képes eljuttatni az embert egy olyan szintre, hogy több idegen nyelvet sajátítson el.

Igazi kihívást jelent korunkban ott meglátni a valós értéket, ahol még nem kifejlett formában mutatkozik meg. Tehetséggé válni pedig egy folyamat, amely során a tehetség keresi a kihívásokat, ott is meglátja a lehetőséget, ahol más nem, kemény munkával törekszik mindig többet és jobbat elérni.  A tehetség csak akkor képes megjeleníteni képességeit, ha erre lehetőséget és bátorítást kap a környezetében. Az osztálytermi módszerek, a tanórai illetve a tanórán kívüli gyakorlatok és tapasztalatok serkenthetik az egyéni különbségek kibontakozását.

Idegen nyelvi tehetséggondozás iskolánkban

Gimnáziumunkban az Angol emelt színtű érettségi tudásbank gondolata a tudásmegosztás és egymás ismereteinek gazdagítása céljából született meg. Lehetőséget nyújt iskolánk minden tanulója számára, aki az angol nyelv bármely területén képezi magát- akár szervezett kereteken belül, akár önmaga által-, hogy bemutathassa nyelvtudását, prezentációs készségét, valamint az idegen nyelvi kompetenciáját. A projektben részt vevő 10-12. évfolyamon tanuló diákok a szaktanárok által kiemelt idegen nyelvi tehetségek, akik a nyelvtanulásban elengedhetetlenül fontos motivációval, intelligenciával, jó gyakorlati érzékkel párosuló empátiával és alkalmazkodóképességgel rendelkeznek. Az idegen nyelvi projekt további célja az angol emelt szintű érettségire való felkészülés megkönnyítése, illetve a nyelvtanulók sikeres B2-es és C1-es nyelvvizsgához való hozzásegítése.

A témakörök a modern, digitális világ elvárásainak megfelelően videók formájában készültek. Az előadók színes prezentációkkal hozták közelebb a mai fiatalokhoz az emelt szintű nyelvi érettségi kihívást jelentő témaköreit.

 

„A nyelv – épület. A nyelvtanulás – építés. Az orosz nyelv minden ívében-szegletében harmonikusan kiképzett, bonyolult, masszív dóm. A könnyűnek dicsért olasz nyelv egyszerűbb szerkezetű és áttekinthetőbb alaprajzú, de ha építésénél valamely részletét elnagyolták, bizony az is összedől. ”             (Lomb Kató)                

Lomb Kató fordító, a világ első szinkrontolmácsának gondolataiból merítve törekszünk arra, hogy gimnáziumunk diákjai olyan nyitott szemű, művelt  ,, lingvistákká” váljanak, akiknek az idegen nyelvek iránti attitűdjét a következő szempontok határozzák meg:  

 

A felvételek megtekinthetők a legnépszerűbb videómegosztó felületen. A videók a következő linkeken tekinthetők meg:

Sánta Anna 12.D osztályos tanuló bevezető előadásában bepillantást nyerhetünk a projektbe a következő linken:
https://www.youtube.com/watch?v=BZSAC2jBtgc

Baumbach Vivien 12.C: Addiction
https://www.youtube.com/watch?v=WeNQ1629QSw&t=63s

Varró Hunor 12.D: The consumer society
https://www.youtube.com/watch?v=rXQUun0CH9U&t=40s

Kocsis Gábor 12.D: Politics and society
https://www.youtube.com/watch?v=5QH9DEZT8vo&t=446s

Tamási Tícia 12.C: Consumerism
https://www.youtube.com/watch?v=FBstRLFHlNY&t=15s

Sánta Anna 12.D: Healthy living
https://www.youtube.com/watch?v=nmGKp5A3qF8

Gehl Nóra 10.D: Health
https://www.youtube.com/watch?v=H_vZaIjlXIw&t=11s

Varga Blanka 10.D: Families
https://www.youtube.com/watch?v=-pe70Fp8XMU&t=84s

Kisbéri Fanni 10.D: Social injustice
https://www.youtube.com/watch?v=Ce8HfM3kr20&t=43s

Simon Réka 11.B: Environment
Advanced English Final Exam Topic Bank: Environment - YouTube

Dollmayer Kornélia 11.B: School
https://www.youtube.com/watch?v=xiecm-UqoRU

Biczi Dániel 11.D: Free time and entertainment
https://www.youtube.com/watch?v=a8030rwkVcg