Főoldal › Oktatás › Közösségi szolgálat

A 2011-ben elfogadott Nemzeti Köznevelési Törvény keretében az érettségi bizonyítvány kiállításának előfeltételeként bevezetett 50 órás iskolai közösségi szolgálat legfontosabb célja, hogy diákjainkból önmagukért és a közösségükért is felelősséget vállaló felnőttek válhassanak, és a partneri viszony, valamint a kölcsönösség elve alapján hazánkban is meghonosodjon a pedagógia 21. századi kultúrája. A korábbi hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján az élménypedagógia módszertanát alkalmazó iskolai közösségi szolgálat sikeres eszköz lehet a tanári attitűd formálásában, a személyiségfejlesztésben és a szociális kompetenciák fejlesztésében egyaránt. Az iskolai közösségi szolgálatban végzett tanórán kívüli tevékenység eredményes lehet továbbá az önkéntesség kultúrájának elterjesztésében, a generációk közötti párbeszéd megerősítésében, az előítéletek csökkentésében, és a pályaorientáció támogatásán keresztül a hiányszakmák megfelelő minőségű és mennyiségű utánpótlásának a megteremtésében is.

Iskolánk az elmúlt években közel 100 partner (non-profit) intézménnyel kötött megállapodást. Diákjaink a közösségi szolgálatot – a törvénynek megfelelően – az alábbi területeken tölthetik le:

  1. egészségügyi
  2. szociális és jótékonysági
  3. oktatási
  4. kulturális és közösségi
  5. környezet- és természetvédelmi
  6. katasztrófavédelmi
  7. az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel közös sport- és szabadidős
  8. egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység

A törvény értelmében a közösségi szolgálat nem teljesíthető sem profitorientált cégnél (BT, KFT stb.), sem magánszemélynél (pl. kereskedelemben, magán orvosi praxisban, irodai adminisztrációs munkakörben stb.)!

Partner intézményeink elérhetőek az alábbi linkre kattintva: PARTNER LISTA

Kérjük diákjainkat, hogy a táblázatban felsorolt intézmények közül válasszanak!

Felelős igazgatóhelyettes: Szentpáli Ágnes.

A partner intézményekről, a végezhető tevékenységekről bővebb információ kérhető a könyvtárban Szeberényi Andreától.