Főoldal › Dokumentumtár › Tanulmányok alatti vizsgák rendje

A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI

Tantárgyankénti szabályozás:

 1. magyar nyelv és irodalom
 2. történelem
 3. matematika
 4. fizika
 5. informatika
 6. biológia
 7. kémia
 8. földrajz
 9. idegen nyelvek
 10. ének-zene
 11. rajz és vizuális kultúra
 12. mozgóképkultúra és médiaismeret
 13. dráma és tánc
 14. testnevelés