Főoldal › Dokumentumtár › Tudnivalók a mindennapos testnevelés két órájának kiváltásáról

Tudnivalók a mindennapos testnevelés két órájának kiváltásáról

A „mindennapos testnevelés két órájának kiváltásáról” nyomtatvány kitöltése a gyógytestnevelésben részt vevők kivételével minden tanuló számára kötelező!

 

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27.§ (11) bekezdésében foglaltak szerint a mindennapos testnevelés heti öt órájából legfeljebb heti két óra

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,

b) iskolai sportkörben való sportolással,

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,

d) egyesületben legalább heti két óra sportszervezetben sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján – amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik – a félévre érvényes, a sportszervezet által kiállított igazolással váltható ki.

 

Kérjük a Tisztelt Szülőt, hogy gyermeke segítségével a mindennapos testnevelés két órájára vonatkozó kitöltött nyomtatványt (kérelem, igazolás, nyilatkozat), a TEAMS felületén az osztály testnevelés csoportjába a fájlok közé a testnevelő tanár által az erre a célra létrehozott mappába tegye fel.

A (kérelem, igazolás, nyilatkozat) nyomtatvány beküldésének határideje szeptember 20.  Az egyesületben folytatott sporttevékenység esetében (fenti d) pont) a második félévre is szükséges igazolást benyújtani, amelynek határideje február 20.

A határidő lejárta után a tanuló heti két órát igazolatlanul mulaszt, amíg a formanyomtatványt fel nem tölti a kijelölt felületre. A késve feltöltött igazolás csak a feltöltést követő tanórákra jelent igazolt tanórát. Az igazolatlan órák esetében a Szervezeti és Működési Szabályzatunk 11.4 pontja szerint járunk el. (/files/files/SZIG_SzMSz_2021.pdf)

 

A tanuló, illetve a szülő a tanulónak az iskolán kívüli sporttevékenységében beálló változást (különösen egyesületi tagság vagy a sportszerződés megszűnését, illetve a versenyengedély érvénytelenségét) köteles az iskolának hivatalosan 15 napon belül, írásban bejelenteni.