Főoldal › Dokumentumtár › Tájékoztatás a hivatalos kikérő alapján való távolmaradás engedélyezésével kapcsolatos szabályokról

Tájékoztatás a hivatalos kikérő alapján való távolmaradás engedélyezésével kapcsolatos szabályokról

 

Tisztelt Szülők! Tisztelt Látogató!

A Soproni Széchenyi István Gimnázium Házirendjében (5.9. pont, és a 8. számú melléklet) foglaltak alapján az iskolán kívüli szervezetben, egyesületben (társadalmi, kulturális, művészeti, sport stb.) tevékenykedő tanulónak előzetes hivatalos kikérő alapján, esetenként távolmaradás engedélyezhető.

A kikéréssel kapcsolatos tudnivalók:

  1. Kikérő alapján csak az a tanuló engedhető el az oktatásról, akinek az iskolán kívüli szervezeti, egyesületi tagságát az illető szervezet, egyesület stb. hivatalosan igazolta.
  2. Az igazolás tartalmának ismeretéről a szülőnek nyilatkoznia szükséges.
  3. A tanuló szervezeti, egyesületi stb. tagságának igazolása egy tanévre érvényes.
  4. A kikérőt minden esetben - a tanuló nevének és osztályának feltüntetésével - az iskola igazgatójának kell címezni és az iroda@szig.sopron.hu címre kell küldeni. A kikérőt legalább 3 oktatási nappal a távolmaradás előtt kérjük benyújtani.
  5. A kikérő kézhez vételétől számított 2 oktatási napon belüli távolmaradást az iskola csak rendkívüli méltánylást érdemlő esetekben engedélyez.
  6. A tanév során hivatalos kikérő alapján legfeljebb 8 alkalom távolmaradás engedélyezhető.
  7. Egy napos vagy annál rövidebb távolmaradást az osztályfőnök, több napost (az osztályfőnök javaslata alapján) az igazgató engedélyez.
  8. A távolmaradás engedélyezésekor az osztályfőnök, illetve az igazgató figyelembe veszi a tanuló magatartását és tanulmányi eredményét. Indokolt esetben élhet az engedély megtagadásával is.
  9. Az engedély megtagadásáról és annak okáról a kikérőt, valamint a szülőt az osztályfőnök, illetve az igazgató e-mailben értesíti.

 

A kitöltendő nyomtatvány (igazolás, nyilatkozat) ide kattintva érheti el.

Kérjük a kitöltött nyomtatványt aláírva visszajuttatni a tanuló osztályfőnökének szeptember 20-ig!