Főoldal › Múzeum › Iskolatörténet › Kronológia

Kronológiai vázlat az intézmény történetéből

 

1850. október 1.: Megnyílik a katolikus alreáliskola első évfolyama.

1857. október 1.: Felavatják az alreáliskola Templom utcában felépült új épületét.

1868: A katolikus alreáliskolát egyesítik a már 1853 óta működő, ugyanilyen szintű evangélikus intézménnyel, és ezzel létrejön a város háromosztályos, felekezet nélküli alreáliskolája, amely a következő tanévtől – már főreáliskolaként – négy-, öt-, majd hatosztályossá válik.

1872: A szűkössé vált épületet kiegészítik a Liszt Ferenc utcai szárnnyal.

1876. január 1.: Az iskolát államosítják. Ebben a tanévben kezdődik meg a főreáliskola nyolcosztályossá alakítása, és elrendelik az érettségit.

1914–17: Az I. világháború alatt az épület földszintjét és első emeletét hadikórház céljaira kell átadni.

1921. augusztus: A trianoni döntés alapján Sopront Ausztriához csatolják. Az iskola felszereléseinek nagy részét ezért Győrbe szállítják, de az épületben folyó oktatás nem szűnik meg.

1922. január: Mivel az 1921. december 14-i soproni népszavazás a város Magyarországhoz tartozásáról döntött, az iskola felszereléseit visszaköltöztetik.

1922: A közoktatási miniszter 1922. május 22-én kelt rendelete értelmében a főreáliskola az 1922/23-as tanévtől felveheti Széchenyi István nevét.

1930: A főreáliskolát reálgimnáziummá szervezik át.

1935: A reálgimnázium gimnáziummá válik.

1937. november: Leszakad a 80 éves épület második emeleti födémje. A tanítás januártól a tanév végéig a város más iskoláiban folyik. A tatarozással a belső termek elrendezése jelentősen megváltozik.

1942. szeptember–1945. augusztus: A II. világháború miatt az iskolát újra hadikórház céljára kell átadni. A tanítás a város más iskoláiban folyik. Az épületben csak 1945 szeptemberében kezdődhet meg újra a tanítás.

1948: A nyolcosztályos gimnázium négyosztályossá alakul át.

1964: Megszűnik az iskola fiúgimnázium jellege.

1966–81: Négyosztályos postaforgalmi szakközépiskolai képzés is folyik az iskolában.

1990: Az iskola a négy- és hatosztályos gimnáziummá válik.

2006. szeptember–2007. október: Megtörténik az épület teljes felújítása és a tetőtér beépítése. A munkálatok alatt a tanítás a Győri úti ideiglenes iskolaépületben folyt.

2007. novembertől: Újra a régi, de már felújított épületben folyik a tanítás.

 

<< vissza